News from Aranzadi Zientzia Elkartea Liburutegia /cgi-bin/koha/opac-main.pl Nafarroako Kulturaren Atari Digitala / Portal Digital de la Cultura de Navarra <p class="MsoNormal"><span style="font-family: 'Arial',sans-serif; color: #222222; background: white;">Nafarroako Kulturaren Atari Digitala, Nafarroako historia-, arte- eta kultura-ondarearen direktorio eta biltegirik handiena; 280.000 baliabide baino gehiago ditu eskuragarri webgune beretik.</span> Hainbat bilaketa-aukera ematen ditu: bilatzaile generiko bat, bilaketa aurreratu bat eta Nafarroako Liburutegi Digitalaren funtsetarako sarbidea, Nafarroako Museoaren baliabideak (CER.es helbidean) eta Artxibo Irekia.</p> <p><a href="https://portalcultura.navarra.es/">https://portalcultura.navarra.es/</a></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: #222222; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Portal Digital de la Cultura de Navarra, el mayor directorio y repositorio de patrimonio hist&oacute;rico, art&iacute;stico y cultural de Navarra, con m&aacute;s de 280.000 recursos accesibles desde un mismo sitio web que acoge distintas opciones de b&uacute;squeda, incluyendo un buscador gen&eacute;rico, una b&uacute;squeda avanzada y el acceso a los fondos de Biblioteca Navarra Digital, recursos del Museo de Navarra publicados en CER.es y Archivo Abierto</span></p> /cgi-bin/koha/opac-main.pl#newsitem44 Munibe online - DOI <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: black; mso-fareast-language: ES;">Hemen dituzu hilabete honetako doi ikusiak / Estos son los doi m&aacute;s visitados de este mes / These are the most popular doi of this month</span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;"><a href="https://doi.org/10.21630/maa.2016.67.mis01"><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: blue; mso-fareast-language: ES;">https://doi.org/10.21630/maa.2016.67.mis01</span></span></a></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: black; mso-fareast-language: ES;"><a href="https://doi.org/10.21630/mcn.2016.64.07"><span style="color: blue;">https://doi.org/10.21630/mcn.2016.64.07</span></a></span></p> /cgi-bin/koha/opac-main.pl#newsitem45